fbpx
Hjem

/

Om dampa

/

Nyheder

/

Ordbog om akustik

Ordbog om akustik

Hvordan er det nu med efterklangstiden? Hvad er en membranabsorbent? Og hvad er ækvivalent absorptionsareal? Når vi bevæger os rundt i den akustiske verden, møder vi mange forskellige ord.

DAMPA har over 70 års erfaring i at arbejde med akustikløsninger og tilpasning af den rette efterklangstid. Vores arbejde har ført os vidt omkring i akustikkens verden, hvor vi af mange omgange har stødt på ord som Sabines formel, absorptionskoefficient og artikulationsindeks.

Vi præsenterer her DAMPAs ordbog om akustik, hvor du nemt og hurtigt kan få afklaret betydningen af forskellige ord indenfor akustikkens verden.

Absorbent

Absorbent er et materiale, der kan absorbere noget. Når vi taler om akustisk absorbent hentyder det til absorbenter, der kan absorbere lyd.

Inden for akustiske absorbenter er der tre hovedtyper: membranabsorbent, porøs absorbent og resonansabsorbent.

Absorptionsklasse

Klassifikationen af lydabsorbenter i klasse A-E (i henhold til EN ISO 11654). Den højeste klassifikation er A.

 

Absorptionskoefficient (Alpha)

Absorptionskoefficient er et udtryk for et materiales evne til at absorbere lydenergi per kvadratmeter. Absorptionskoefficienten er også kendt under navnet Alpha og tegnet α.

Absorptionskoefficienten går fra 0 til 1, hvor α = 1 er udtryk for, at materialet er 100 % absorberende. Er α = 0 er det udtryk for, at materialet er 100 % reflekterende.

Akustik

Akustik er termen omkring lyd og hvordan lyden opleves. Ordet akustik stammer fra det græske ord akoustikos (om at høre) og akouo (at høre).

Akustikbatts

For at sikre en god akustisk absorbent bruger vi i vores løsning akustikbatts, som kan være mineraluld, PETP eller en anden form for porøs absorbent, som vi ligger i vores kassetter og vægpaneler for at øge produktets absorptionskoefficient.

Akustikfilt

Non-woven akustisk filt indsættes bag metalpladen og fungerer som en porøs absorbent. Herudover fungerer akustikfilten også som en designfaktor i vores forskellige produkter.

Akustikflåder

Akustikflåder er frithængende akustikplader. Ofte ser man akustikflåder hængende over mødebordet eller andre samlingssteder, hvor der er behov for en ekstra god akustik.

Akustikloft

Akustikloft er betegnelsen for et loft som i en eller anden grad har en positiv indvirkning på akustikken i rummet.

Alpha

Se absorptionskoefficient

Anekkoisk kammer

Se lyddødt rum

Artikulationsindeks

Indekset beskriver taleforståeligheden på en skala fra 0 til 1. Er indekset under 0,3 er det tegn på uforståelig tale, mens en værdi over 0,7 beskriver en god taleforståelighed.

Bygningsreglementet

Bygningsreglementet udspecificerer byggelovens krav og indeholder detaljerede krav, som alle byggerier skal leve op til.

Læs mere om bygningsreglementet her.

DeciBell (dB)

DeciBell er benævnelsen for lydniveauet. Decibel-skalaen måler, hvor høj lyden er. Decibel-skalaen måler fra 0, som er den laveste lyd, mennesker kan høre. En almindelig samtale mellem kollegaer er målt til at være ca. 60 dB.

Det anbefales ikke, at man udsætter sig selv for lydmiljøer, der måles til at lægge over 109 dB i længere end to minutter om dagen.

Diffusitet / diffus spredning

Diffusitet er en betegnelse for, i hvor høj grad lyden spredes i alle retninger under udbredelsen. Jo mere tilfældigt lyden spredes, jo mere diffus er den.

Efterklangstid

Efterklangstid er den tid det tager i sekunder for en lyd at dø hen i et rum.
Videnskabeligt udtrykt er det den tid et tager for lydniveau at falde med 60 dB efter at lydkilden er slukket.

Ekko

Betegnelse for de reflekterende lydbølger, som man kan høre.

Frekvens

Ligesom bølger bevæger sig i vandet, så bevæger lydbølgerne sig også i luften med en vis konstant hastighed. Frekvensen er et udtryk for disse bølger og antallet af toppe pr. sekund. Antallet af toppe udtrykkes i Herts (Hz)

Hertz (Hz)

Udtryk for hvor meget frekvens en lyd har.

Kvadratmeter Sabine (m2Sab)

Kvadratmeter Sabine er måleenheden for det ækvivalente absorptionsareal (A). Tidligere brugte man måleenheden Open Window Unit (OWU), da 1 kvadratmeter åbent vindue (hvor lyden forsvinder 100% ud) har samme effekt som en 1 kvadratmeter Sabine.

Lydabsorberende materiale

Materiale der kan absorbere (”opsuge”) lyden. Lydabsorberende materiale forkorter efterklangstiden og forbedrer dermed akustikken i et rum.

Lyddødt rum

Et lyddødt rum kan også kaldes et anekkoisk kammer. Her er vægge og loft beklædt med lydabsorberende kilder for at minimere alle refleksioner af lyd.

Lydhårdt rum

Lydhårdt rum er et rum, hvor rummets overflader ikke absorberer lyd, men i stedet reflekterer den.
Bliver også kaldt et efterklangsrum eller klangrum. Et lydhårdt rum er modsætning til et lyddødt rum.
Hos DAMPA har vi bygget et lydhårdt rum i vores fabrik, hvor vi kan udføre vores egne lydmålinger i produktudviklingsfasen.

Lydmålinger

Det er muligt at lave forskellige lydmålinger, som kan give et indblik i et rums eksisterende efterklangstid. Hos DAMPA har vi udstyr fra Brüel & Kjær (B&K 2250) og vi tager gerne ud og laver lydmålinger i eksisterende lokaler, hvis dette ønskes.

Membranabsorbent

En membranabsorbent består af en hård, tynd plade som luftlyden er i stand til at sætte i svingninger. Lydenergien går derved tabt, da den bliver absorberet af pladen.

Perforation

Perforation er en betegnelse for små huller i et tyndt materiale. I DAMPAs produkter indgår perforationerne som en vigtig spiller i forhold til akustikken, da de er med til at skabe resonans- og den porøse absorbent og samtidig fungerer de som et designelement, da vi kan lave forskellige størrelser og mønstre.

Porøs absorbent

Porøs absorbent er en absorbent, der består af fibre, som sættes i bevægelse, når lydbølgerne rammer. Lydbølgerne vil i denne proces blive stoppet og omdannet til varme igennem de svingende fibre.

Resonansabsorbent

Resonansabsorbenten opstår i vores perforationer, hvor der dannes ”luftpropper” der, når de rammes af lydbølger, vil udføre svingninger, hvor det bagvedliggende akustikfilt og hulrum vil virke som en fjeder.

Rumakustik

Rumakustikken er den del af akustikken, der beskæftiger sig med, hvordan lyde såsom musik og tale ”lyder” i et rum, og hvilke egenskaber ved rummet, der er afgørende for lydoplevelsen.

Sabines formel

Sabines formel er udviklet af den amerikanske forsker Wallace Clement Sabine (1868-1919) til at beregne efterklangstiden. Sabines formel bliver oftest brugt ved nybyggeri for at beregne, hvor stor en del absorberende materiale, man skal benytte.

Sabines formel beregner efterklangstiden (T) ved at beregne rummets volumen (V) og det ækvivalente absorptionsareal (A) og proportionalitetsfaktoren på 0,16.

Sabines Formel ser således ud: T = 0,16 x V/A

Taleforståelighed

Se artikulationsindeks.

Vægabsorbenter

Vægabsorbenter er akustiske elementer, som hænger på væggen.

Ækvivalent absorptionsareal (A)

Det ækvivalente absorptionsareal er et udtryk for samlede areal af lydabsorptionsmængde.

For at kunne beregne det ækvivalente absorptionsareal bruger man formlen A = samlede antal kvadratmeter absorbenter x α

Fx: Hvis vi tager 4 kvadratmeter DAMPA Silent Board, der har en absorptionskoefficient på 0,95 vil vores regnestykke være følgende: A = 4 x 0,95 = 3,8 m2Sab
Det vil sige, at ud af de fire kvadratmeter Silent Board vil 3,8 m2 være 100 % absorberende.

Åbent areal

Når vi på DAMPA taler om det åbne areal er det en hentydning til vores perforationer, og hvor stor en del af metalpladen er dækket af perforationer og dermed fri adgang til den porøse absorbent.

 

 

LOFTDESIGN UDEN GRÆNSER

VIL DU VIDE MERE?

Lad vores erfarne team kontakte dig, og lad os sammen finde en akustikløsning tilpasset dine behov.

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev og vær opdateret på vores bæredygtige metalloftsunivers med fokus på uendelige designmuligheder og rummets gode indeklima.
  Læs mere om behandlingen af dine oplysninger i vores Privatlivspolitik.

  * angiver påkrævet
  Privatliv *
  Interesser
  Luk
  Nyhedsbrev