fbpx
Hjem

/

Om dampa

/

Nyheder

/

Forbedring af akustik

Forbedring af akustik

De akustiske løsninger afhænger af rummets brug, og om der er tale om akustisk efterregulering eller et nyt byggeri. Er det akustisk renovation/-efterregulering, der er behov for, er det heldigvis forholdsvist let at gå til med mærkbare positive resultater

Forbedring af akustik

Selvom vi ofte ikke tænker over det i hverdagen, er akustik en vigtig faktor for vores generelle sundhed og velvære. Derfor er det væsentligt at vurdere, om akustikken er optimal, uanset om der er tale om fælleskontorer, mødelokaler, undervisningslokaler osv., samt hvilke muligheder, der gennem akustikken er for at skabe de bedste rammer for vores sundhed og velvære.

De akustiske løsninger afhænger af rummets brug, og om der er tale om akustisk efterregulering eller et nyt byggeri. Er det akustisk renovation/-efterregulering, der er behov for, er det heldigvis forholdsvist let at gå til med mærkbare positive resultater.

Tre måder til forbedring af akustik

Når vi taler om "dårlig" akustik, er det som regel fordi, der er en for lang efterklangstid, som følge af hårde, glatte og dermed lydreflekterende overflader i lokalet. Lyden bliver dermed reflekteret rundt i lokalet og vi vil opleve, at der opstår rumklang og dermed uhensigtsmæssig akustik. For at komme dette til livs, skal der tilføjes lydabsorberende elementer og/eller -materiale til lokalet. Her er loft og vægge ideelle at tage i brug eller opgradere akustisk, da det ofte er på disse overflader, de bedste resultater opnås.

1: Optimér akustikken igennem loftet

Fordi loftet er en stor disponibel overflade, der, specielt ved nedhængte løsninger, er tæt på lydkilden, f.eks. mennesker der taler, er dette en fremragende flade at bruge som lydabsorberende element.

Opsæt et fuldt dækkende akustikloft

Er der ikke allerede et akustikloft i lokalet, sker det som regel, at hele loftfladen reflekterer lydbølgerne og er med til at skabe den lange efterklangstid og dermed bidrage til uhensigtsmæssig akustik. At opsætte et nyt akustikloft er ofte den mest omfangsrige og omkostningstunge løsning, når der er tale om efterregulering. Det er dog også her, du i kombination med vægabsorbenter, vil opnå de bedste resultater.

Læs mere om DAMPA akustiklofter

Opgradér dit akustikloft

Har du allerede et akustikloft, kan det være ideelt at undersøge, om det kan optimeres akustisk - specielt hvis det er et akustikloft af ældre dato. Dette kan f.eks. gøres ved at tilføje ekstra lydabsorberende materiale i hulrummet over akustikloftet. Det er dog vigtigt, at noget af hulrummet stadig beholdes, da dette er en essentielt for at nedsætte efterklangstiden i de lave frekvensområder.

Læs mere om lydabsorbenttyper og behovet for hulrum her

Tilføj akustikflåder

En akustikflåde er en lydabsorbent, der hænges ned fra loftet. Det er specielt ideelt i lokaler, hvor der er behov for akustikoptimering i specifikke områder. Det kan f.eks. være et mødelokale, hvor en akustikflåde tilføjes lige over mødebordet, så det bliver mere behageligt og lettere at høre, hvad der bliver sagt rundt om bordet. En akustikflåde vil, udover at have effekt over mødebordet, også have en positiv akustisk effekt på hele lokalet.

2: Brug væggene

I situationer, hvor det ikke er tilstrækkeligt eller muligt at tilføre akustikregulering på loftet, kan der med fordel monteres akustiske vægelementer. Væggene er desuden det letteste sted at starte ved akustikregulering, da der findes mange lydabsorberende løsninger, der er lette at montere og til forholdsvis lave omkostninger.

Tommelfingerreglen for optimal akustik lyder, at rummets vægge skal dækkes af lydabsorberende materiale svarende til ca. 10-20% af rummets gulvareal - den egentlige procentdel afhænger dog af placeringen af lydabsorbenter og disses lydabsorptionsklasse. Ligesom et nedhængt loft, er væggene oftest tæt på lydkilden, specielt ved smalle rum, og vil derfor give en forbedrende og mærkbar effekt.

Har du allerede vægabsorbenter i rummet, kan der ses på, om der skal tilføjes flere, evt. i en højere lydabsorptionsklasse. Endnu vigtigere skal der ses på om vægabsorbenterne er placeret optimalt i rummet. For at opnå bedst mulig effekt, er det vigtigt, at vægabsorbenterne placeres forholdsvist forskudt. Det vil sige for at opnå bedst effekt, skal de placeres på vægge, der støder op til hinanden. Er dette ikke muligt og har man en hård overflade, der reflekterer lyden f.eks. et stort vinduesparti, placeres vægabsorbenterne bedst overfor denne lydreflekterende flade.

Læs mere om DAMPA vægabsorbenter her

3: Indretning

Indretning med porøse materialer f.eks. gulvtæpper og gardiner, kan også have en positiv effekt på akustikken. Det har dog størst effekt som supplement til akustikløsninger på lofter og vægge, da deres lydabsorberende virkning kun er en brøkdel af effekterne, der opnås ved at tage loft og væg i brug (eller opgradere dem).

Lidt har også ret - optimér løbende

Det kan virke som en omfattende renovering (og omkostning) at optimere akustikken i et lokale. Men det behøver det ikke at være. F.eks. kan der løbende tilføjes lydabsorbenter til lofter og vægge afhængigt at behov, hvor man ved få elementer vil opnå mærkbare forbedringer - jo højere lydabsorptionsklasse elementerne har, jo færre elementer har man brug for. Vælger du vægabsorbenter i lydabsorptionsklasse A, vil du hurtigt opnå resultater med færre elementer, end hvis du vælger elementer i lydabsorptionsklasse C.

Brug testede elementer og kyndig rådgivning

Når du skal optimere din akustik, er der således mange parametre i spil. Det er derfor vigtigt, du sørger for at få kyndig rådgivning af fagfolk, så du er sikret, at den/de løsninger, du vælger, løser dit akustikbehov og du f.eks. ikke ender med forkert placering eller flere lydabsorberende elementer end du har behov for.

For at sikre at de valgte lydabsorbenter virker efter hensigten, er det ligeledes vigtigt at vælge gennemtestede elementer med den rette dokumentation.

Du er altid velkommen til at kontakte os på mail dampa@dampa.dk eller tel. +45 63 76 13 00 for en uforpligtende snak om løsninger til dit akustikbehov.

LOFTDESIGN UDEN GRÆNSER

VIL DU VIDE MERE?

Lad vores erfarne team kontakte dig, og lad os sammen finde en akustikløsning tilpasset dine behov.

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev og vær opdateret på vores bæredygtige metalloftsunivers med fokus på uendelige designmuligheder og rummets gode indeklima.
  Læs mere om behandlingen af dine oplysninger i vores Privatlivspolitik.

  * angiver påkrævet
  Privatliv *
  Interesser
  Luk
  Nyhedsbrev