Akustik

  • Akustikløsninger tilpasset dine behov

God akustik er væsentligt

Støj og uønsket lyd i indeklimaet gør det svært at arbejde effektivt. Koncentrationsevnen er mærkbart nedsat, og støjen kan give stress og hovedpine. Den negative påvirkning af støj mærkes især i åbne kontormiljøer, hvor undersøgelser viser, at selv relativt lave støjniveauer har en negativ indflydelse på effektivitet og arbejdsydelse. Disse faktorer fører til en dokumenteret sammenhæng mellem forbedret akustik og koncentrationsevne. Ekstrem støj kan endda føre til nedsat hørelse eller tinnitus og skal forebygges.

Akustisk forbedring an anvendes til at:
  • Fjerne eller isolere støjkilderne
  • Reducere støj
  • Forbedre den indvendige akustik

FAQ om akustik

DAMPA har mere end 70 års erfaring med metal og akustik Vi har siden 1951 leveret flere millioner kvadratmeter metallofter til både marine- og byggeprojekter i ind- og udland. Her kan vi bl.a. nævne projekter såsom SAS Royal Hotel, Den Kongelige Opera, Maersk Tower samt utallige skoler og sygehuse.

Smuk arkitektur med kurver og skræddersyede overflader er en DAMPA-specialitet. I samarbejde med arkitekter, bygherrer og samarbejdspartner skaber vi unikke akustiske designs uden at gå på kompromis med æstetik, funktionalitet og den oprindelige idé. Gennem årene har vi stødt på mange spørgsmål og nogle af dem går igen. Vi har derfor samlet nedenstående liste over ofte stillede spørgsmål om akustik.

Helt konkret er akustik et udtryk for, hvordan lyd opfører og bevæger sig i et rum. Lyden består af trykbølger, der bevæger sig gennem rummet. Det er disse trykbølger, som vi gerne vil sætte i bero hurtigst muligt, så vi kan opnå et behageligt akustisk miljø.

Læs mere om hvad akustik er i denne artikel fra vores videnscenter.

Akustikken er en utrolig vigtig faktor i vores hverdag, vi lægger bare ikke mærke til den, før den er dårlig. Er akustikken ikke optimal, f.eks. på arbejdspladsen eller i undervisningslokalet, bliver vi mindre effektive, vores koncentrationsevne falder og det kan i sidste ende mærkes på bundlinjen og vores velvære.

Læs mere om akustik og vigtigheden i denne artikel fra vores videnscenter.

Akustikken kan let tænkes ind i lokalets design. Med vores akustikløsninger i metal kan akustikken indgå som en del af designet, hvad end det kræver et hvidt akustikloft eller vores Silent Board Flex, der med sine skæve vinkler leger med lys og skygge. Alle vores akustikløsninger kan tilpasses med farver, perforationsmønster og længde og bredde, så de kan blive en integreret del af lokalets design.

Læs mere om de mange designmuligheder her.

Der findes mange forskellige måder at forbedre dårlig akustik på. Den mest omfattende løsning er installation af et nyt akustikloft, dette er dog oftest også den mest effektive.

En alternativ og let løsning er ophængning af vægpaneler. Tommelfingerreglen siger, at for at skabe en optimal akustisk oplevelse, så skal væggene dækkes med vægpaneler svarende til 10-20 % af gulvets areal – dette tal afhænger dog meget af rummets indretning og formål.

Læs mere om hvordan du forbedrer akustikken i denne artikel fra vores videnscenter.

Det er sjældent, at folk tænker akustik, når man siger metal. Men det er faktisk meget simpelt, hvorfor man burde. Ved at udnytte metallets robuste overflade sammen med perforationerne, så benytter vores akustikløsninger sig af alle tre absorbenttyper: membranabsorbenten, resonansabsorbenten og den porøse absorbent.

Læs mere om de forskellige typer af absorbenter og fordelene ved at have akustikløsninger i metal her.

Svaret på dette skal findes i de tekniske specifikationer om vores produkter. Metal er som udgangspunkt en reflekterende overflade. Dette ændrer sig dog i takt med at metallet bliver tyndere og tyndere. Vores akustiske produkter er produceret af metal, der er max 1 mm tykt, hvorved lyden vil sætte metallet i svingninger fremfor at blive reflekteret.

Læs mere om akustik og metal i denne artikel fra vores videnscenter.

Du skal vælge en akustikløsning, som er lavet af metal af tre årsager:

1. Ved at akustikløsningen er produceret i metal aktiverer vi tre absorbenttyper: porøs, membran og resonansabsorbent, dette skal ses i kontrast til andre akustiske produkter, som oftest kun aktiverer to absorbenter.

2. Metallets robuste overflade giver et væld af designmuligheder. Man kan få en akustikløsning i det rå look fx i form af oxyderet eller korroderet stål. Herudover kan vores produkter også males i enhver ønsket RAL- eller NCS-farve eller de kan fås med digital print, hvor du kan få præcis det billede, du ønsker.

3. Metal er et robust materiale, der sikrer en lang levetid, hvilket også gør det velegnet til områder med meget aktivitet. På grund af metallets egenskaber er det også ideel til områder med høje hygiejniske krav.

Alle lokaler har et formål og dette stiller forskellige krav til lokalerne og indretningen i forhold til akustikken. I undervisningslokalet må efterklangstiden ikke overstige 0,6 sekunder (jf. bygningsreglementet), men det skal stadig sikres, at underviserens ord kommer ned til de bagerste elever i lokalet. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på lokalets brug, da en ting er de forskellige lovmæssige krav, men nogle gange er der også en forskel på den teoretiske udregning af akustikken og den oplevede akustik efter rummets ibrugtagning.

Læs mere om hvordan du forbedrer akustikken og tilpasser den til lokalets brug.

Desværre kan vi ikke bare svare ja - hvad er egentlig bæredygtigt?

Til gengæld er metal et af de råmaterialer, der har en utrolig lang levetid og kan genanvendes i en uendelighed. Metal er et tungt materiale at fremstille, men ved at genanvende metallerne kan den mængde af energi, der bruges til fremstillingen, reduceres væsentligt med omkring 90 %. Det er derfor utrolig vigtigt, at vi genanvender metallerne, så vi beholder dem i det cirkulære kredsløb. Metal bakker dermed op om den cirkulære økonomi.

For at sikre gennemsigtigheden med vores produkter har vi fået udarbejdet EPD’er på alle vores loftløsninger, både dem af aluminium, stål og vores klimalofter. Desuden arbejder vi målrette for at sikre grønnere produkter og produktion med dokumentation som hjørnesten.

Læs mere om vores arbejde med bæredygtighed og find vores EPD’er her.

For at sikre, at vores løsninger fungerer akustisk, har vi etableret et lydhårdt rum på vores fabrik i Tommerup. Her bruger vi måleudstyr fra Brüel & Kjær (B&K 2250) til at få en idé omkring den akustiske effekt i henhold til EN ISO 354 og EN ISO 11654.

Herudover får vi også foretaget akkrediterede målinger fra FORCE Technology.

Videnscenter om akustik

Siden vi blev etableret i 1951 har vi samlet ekspertise og omfattende viden om akustik.

Derfor har vi lavet et ‘videncenter’ sammensat af artikler med akustik relaterede emner. Derfor har vi samlet et ‘videncenter’ sammensat af interessante artikler om akustisk og relaterede emner.

Vi ved, at akustik kan være en smule vanskeligt at greje.

Opnå den rette akustikløsning

Akustik spiller en afgørende rolle i sikring af et rart indeklima, og vi er her for at hjælpe dig godt igennem processen. Fra design af akustikløsningen til installation, er vores løsninger tilpasset til dine unikke behov.

Mens nogle tager udgangspunkt i generiske akustikberegnere, der kan give en indikation af de generelle akustiske værdier i rummet, erkender vi, at hvert projekt har brug for en skræddersyet løsning. Det skyldes at den optimale løsning til et givent projekt bør baseres på mange faktorer ud over rummets dimensioner – det afhænger f.eks. af interiør såvel som hvad rummet skal anvendes til. At finde den rette løsning er således ikke bare et simpelt regnestykke. Vi tror på, at løsningen bedst findes gennem personlig dialog. Vi tror på, at den rette løsning bedst findes gennem personlig dialog.

Leder du efter akustiskløsninger, der går ud over det sædvanlige? Lad vores erfarne team hjælpe dig med at finde den perfekte løsning til dit projekt.

Ordbog om akustik

DAMPA har over 70 års erfaring i at arbejde med akustikløsninger og tilpasning af den rette efterklangstid. Vores arbejde har ført os vidt omkring i akustikkens verden, hvor vi af mange omgange har stødt på ord som Sabines formel, absorptionskoefficient og artikulationsindeks.

Vi præsenterer her DAMPAs ordbog om akustik, hvor du nemt og hurtigt kan få afklaret betydningen af forskellige ord indenfor akustikkens verden.

Når vi på DAMPA taler om det åbne areal er det en hentydning til vores perforationer, og hvor stor en del af metalpladen er dækket af perforationer og dermed fri adgang til den porøse absorbent.

Absorbent er et materiale, der kan absorbere noget. Når vi taler om akustisk absorbent hentyder det til absorbenter, der kan absorbere lyd. Inden for akustiske absorbenter er der tre hovedtyper: membranabsorbent, porøs absorbent og resonansabsorbent.

Absorptionskoefficient er et udtryk for et materiales evne til at absorbere lydenergi per kvadratmeter. Absorptionskoefficienten er også kendt under navnet Alpha og tegnet α. Absorptionskoefficienten går fra 0 til 1, hvor α = 1 er udtryk for, at materialet er 100 % absorberende. Er α = 0 er det udtryk for, at materialet er 100 % reflekterende.

Klassifikationen af lydabsorbenter i klasse A-E (i henhold til EN ISO 11654). Den højeste klassifikation er A.

Det ækvivalente absorptionsareal er et udtryk for samlede areal af lydabsorptionsmængde.

For at kunne beregne det ækvivalente absorptionsareal bruger man formlen A = samlede antal kvadratmeter absorbenter x α

Fx: Hvis vi tager 4 kvadratmeter DAMPA Silent Board, der har en absorptionskoefficient på 0,95 vil vores regnestykke være følgende: A = 4 x 0,95 = 3,8 m2Sab Det vil sige, at ud af de fire kvadratmeter Silent Board vil 3,8 m2 være 100 % absorberende.

Akustik er termen omkring lyd og hvordan lyden opleves. Ordet akustik stammer fra det græske ord akoustikos (om at høre) og akouo (at høre).

For at sikre en god akustisk absorbent bruger vi i vores løsning akustikbatts, som kan være mineraluld, PETP eller en anden form for porøs absorbent, som vi ligger i vores kassetter og vægpaneler for at øge produktets absorptionskoefficient.

Non-woven akustisk filt indsættes bag metalpladen og fungerer som en porøs absorbent. Herudover fungerer akustikfilten også som en designfaktor i vores forskellige produkter.

Akustikflåder er frithængende akustikplader. Ofte ser man akustikflåder hængende over mødebordet eller andre samlingssteder, hvor der er behov for en ekstra god akustik.

Akustikloft er betegnelsen for et loft som i en eller anden grad har en positiv indvirkning på akustikken i rummet.

Se absorptionskoefficient

Se lyddødt rum

Indekset beskriver taleforståeligheden på en skala fra 0 til 1. Er indekset under 0,3 er det tegn på uforståelig tale, mens en værdi over 0,7 beskriver en god taleforståelighed.

Bygningsreglementet udspecificerer byggelovens krav og indeholder detaljerede krav, som alle byggerier skal leve op til.

Læs mere om bygningsreglementet her.

DeciBell er benævnelsen for lydniveauet. Decibel-skalaen måler, hvor høj lyden er. Decibel-skalaen måler fra 0, som er den laveste lyd, mennesker kan høre. En almindelig samtale mellem kollegaer er målt til at være ca. 60 dB. Det anbefales ikke, at man udsætter sig selv for lydmiljøer, der måles til at lægge over 109 dB i længere end to minutter om dagen.

Diffusitet er en betegnelse for, i hvor høj grad lyden spredes i alle retninger under udbredelsen. Jo mere tilfældigt lyden spredes, jo mere diffus er den.

Efterklangstid er den tid det tager i sekunder for en lyd at dø hen i et rum. Videnskabeligt udtrykt er det den tid et tager for lydniveau at falde med 60 dB efter at lydkilden er slukket.

Betegnelse for de reflekterende lydbølger, som man kan høre.

Ligesom bølger bevæger sig i vandet, så bevæger lydbølgerne sig også i luften med en vis konstant hastighed. Frekvensen er et udtryk for disse bølger og antallet af toppe pr. sekund. Antallet af toppe udtrykkes i Herts (Hz).

Udtryk for hvor meget frekvens en lyd har.

Kvadratmeter Sabine er måleenheden for det ækvivalente absorptionsareal (A). Tidligere brugte man måleenheden Open Window Unit (OWU), da 1 kvadratmeter åbent vindue (hvor lyden forsvinder 100% ud) har samme effekt som en 1 kvadratmeter Sabine.

Materiale der kan absorbere (”opsuge”) lyden. Lydabsorberende materiale forkorter efterklangstiden og forbedrer dermed akustikken i et rum.

Et lyddødt rum kan også kaldes et anekkoisk kammer. Her er vægge og loft beklædt med lydabsorberende kilder for at minimere alle refleksioner af lyd.

Lydhårdt rum er et rum, hvor rummets overflader ikke absorberer lyd, men i stedet reflekterer den.

Bliver også kaldt et efterklangsrum eller klangrum. Et lydhårdt rum er modsætning til et lyddødt rum.

Hos DAMPA har vi bygget et lydhårdt rum i vores fabrik, hvor vi kan udføre vores egne lydmålinger i produktudviklingsfasen.

Det er muligt at lave forskellige lydmålinger, som kan give et indblik i et rums eksisterende efterklangstid. Hos DAMPA har vi udstyr fra Brüel & Kjær (B&K 2250) og vi tager gerne ud og laver lydmålinger i eksisterende lokaler, hvis dette ønskes.

En membranabsorbent består af en hård, tynd plade som luftlyden er i stand til at sætte i svingninger. Lydenergien går derved tabt, da den bliver absorberet af pladen.

Perforation er en betegnelse for små huller i et tyndt materiale. I DAMPAs produkter indgår perforationerne som en vigtig spiller i forhold til akustikken, da de er med til at skabe resonans- og den porøse absorbent og samtidig fungerer de som et designelement, da vi kan lave forskellige størrelser og mønstre.

Porøs absorbent er en absorbent, der består af fibre, som sættes i bevægelse, når lydbølgerne rammer. Lydbølgerne vil i denne proces blive stoppet og omdannet til varme igennem de svingende fibre.

Resonansabsorbenten opstår i vores perforationer, hvor der dannes ”luftpropper” der, når de rammes af lydbølger, vil udføre svingninger, hvor det bagvedliggende akustikfilt og hulrum vil virke som en fjeder.

Efterklangstid er den tid det tager i sekunder for en lyd at dø hen i et rum. Videnskabeligt udtrykt er det den tid et tager for lydniveau at falde med 60 dB efter at lydkilden er slukket.

Rumakustikken er den del af akustikken, der beskæftiger sig med, hvordan lyde såsom musik og tale ”lyder” i et rum, og hvilke egenskaber ved rummet, der er afgørende for lydoplevelsen.

Sabines formel er udviklet af den amerikanske forsker Wallace Clement Sabine (1868-1919) til at beregne efterklangstiden. Sabines formel bliver oftest brugt ved nybyggeri for at beregne, hvor stor en del absorberende materiale, man skal benytte.

Sabines formel beregner efterklangstiden (T) ved at beregne rummets volumen (V) og det ækvivalente absorptionsareal (A) og proportionalitetsfaktoren på 0,16.

Sabines Formel ser således ud: T = 0,16 x V/A

Se artikulationsindeks.

Vægabsorbenter er akustiske elementer, som hænger på væggen.

Kontakt

Lad vores erfarende team kontakte dig
for at finde den perfekte løsning til dit næste projekt