Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.
 • Reduce – reuse – recycle

Bæredygtighed

Kunne du tænke dig at høre mere om vores arbejde med bæredygtighed?
Udfyld dine oplysninger, så vil én af vores erfarende medarbejdere kontakte dig.

Vi bidrager til regenerativt design

Fremtiden afhænger af vores handlinger her og nu. Ved at tænke på regenerativt design i byggepraksis og de anvendte materialer stræber vi efter at bidrage til mere bæredygtige og miljøvenlige løsninger.

Hos DAMPA arbejder vi løbende på at forbedre bæredygtigheden af vores produkter og løsninger. Stål og aluminium er tunge råvarer at udvinde, men når man fokuserer på genbrug, kan materialerne være gavnlige for vores planet. Når metallet er udvundet, kan det med relativt få ressourcer genanvendes gentagne gange uden at forlade det cirkulære kredsløb.

Samtidig har vores produkter en lang levetid. Det favoriserer miljøet ved at reducere ressourceforbruget og dermed udledningen af CO2 og drivhusgasser.

I vores arbejde med bæredygtighed arbejder vi ud fra en “Reduce-Reuse-Recycle”-tilgang.
Reduce
Vi optimerer og udvikler løbende vores løsninger og produktionsprocesser, så vi nedbringer materialeforbruget samt minimere spild.
Reuse
På grund af materialets robusthed og lange levetid kan vores akustikløsninger genbruges 100 % ved endt original brug og nemt tilpasses nye formål.
Recycle
Al overskudsmateriale fra vores fabrik kildesorteres og genanvendes. Ligeledes kan alle vores akustikløsninger recirkuleres efter endt brug.

DAMPA i det certificerede byggeri

Som klimabevidst partner kan DAMPA også bidrage til miljøcertificerede byggerier, da alle vores lofter i stål og aluminium inklusiv vores klimaloft har miljøvaredeklarationer (EPD’er).

EPD’erne kan bruges til bygningscertificeringer, såsom LEED, BREEAM og DGNB, og gør det nemt at overskue og sammenligne forskellige produkters miljømæssige egenskaber.

Den amerikanske certificering LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) kan bruges til kommercielle såvel som private bygninger og infrastruktur. LEED er en vurdering af om en bygning opnår høje standarder indenfor kategorier som energi- og vandforbrug,

Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM) er et af de mest brugte certificeringssystemer for bæredygtigt byggeri. BREAAM® kan bruges til kommercielle og private byggerier og infrastruktur.

Den tyske DGNB-certificering er den mest brugte i Danmark. Det er et holistisk certificeringssystem, som fokuserer på hele livscyklussen for en bygning. Den inkorporerer miljømæssige, økonomiske, sociokulturelle, tekniske og procesorienterede faktorer.

Download vores EPD'er

Vi har tre EPD’er, på dansk Miljøvaredeklarationer, på henholdsvis stål, aluminium og klimaloft. Dermed er alle vores produkter dækket af en EPD og kan bruges i certificerede byggerier.

EPD’en dokumenterer produktets miljømæssige egenskaber. Miljøegenskaberne er baseret på de samlede udledninger og ressourceforbrug, herunder CO2, energi, vand og affaldsgenerering, beregnet over produktets livscyklus.

Akustikløsninger i klimavenligt aluminimun

DAMPA sætter ekstra fart på udviklingen af bæredygtigshedstiltag, hvilket blandt andet indebærer et helt nyt aluminium, der har en 69 % lavere CO2 -udledning.

Vi har konstant fokus på at forbedre vores arbejde, så vi kan minimere vores CO2-aftryk. En af de løsninger, som vi kigger ind i, er et ”grønnere” aluminium. Sammenligner man vores nuværende aluminium med fx aluminium fra Fjernøsten, så udleder vores materiale fra europæiske leverandører 57 % mindre CO2 pr kg.” forklarer Mogens Kjærgaard, Head of R&D and Sustainability hos DAMPA.

Nu kan vi desuden tilbyde en løsning baseret på ”Post Consumer Aluminium” en endnu grønnere løsning. Ved at bruge aluminium, der består af 75 % genanvendt materiale, sænkes CO2-aftrykket yderligere med 69 %. Vi glæder os til at starte produktionen op med det grønne aluminium, og dermed levere endnu grønnere løsninger til den danske byggebranche.

Fossilfrit stål i sigte

Når vi producerer løsninger i stål, produceres de ofte med råmateriale fra SSAB.

SSAB arbejder i øjeblikket mod deres mål om en fossilfri stålproduktion inden 2030:

Den fuldskalerede produktion af fossilfrit stål forventes at være oppe at køre i 2030. I mellemtiden deltager DAMPA med glæde i test- og pilotprojekter sammen med SSAB med henblik på at skabe neutrale akustikløsninger af stål. Og det her er ikke bare en vild drøm – jeg har haft produktet i hånden.” fortæller CEO, Michael Nykjær.

Vi følger udviklingen tæt og er spændte på at se, hvad fremtiden bringer for fossilfrie stålløsninger.

DAMPA’s produkt livscyklus

 1. Materialer
  Vi benytter nordeuropæiske råvareleverandører, der lever op til de højeste miljøstandarder. En stor del af de råmaterialer vi bruger til produktionen er genanvendt materiale.

 2. Produktion
  Vores produktion ligger i Danmark. Lakken, der bruges til vores lofter, er VOC-fri. Alt internt metalaffald indsamles og genbruges.

 3. Transport
  Vi har relativ kort transport imellem leverandører og egen produktion. Derudover arbejder vi løbende på vores procedure omkring indpakning, så vi kan bruge mindst muligt materiale.

 4. Ibrugtagning
  Vores lofter bidrager til det gode indeklima på flere parametre: lyd, æstetik, lys, temperatur og ventilation. Vores lofter er produceret i metal og har derfor en ekstremt lang levetid.

 5. Genbrug & genanvendelse
  Vores lofter kan genbruges, da de kan demonteres og sættes op et nyt sted. Herudover kan vores lofter genanvendes og igen indgå i det cirkulære kredsløb.

Vi bruger strøm fra vindmøller

Som en del af vores indsats har vi valgt kun at bruge grøn strøm. Derfor er alle vores faciliteter udelukkende drevet af strøm fra vindmøller.

Det betyder, at både vores produktion og administration bruger strøm fra vindmøller.

Kontakt

Lad vores erfarende team kontakte dig
for at finde den perfekte løsning til dit næste projekt